Dispečink +420 606 065 137

O společnosti KD WASTE, s.r.o.

Sídlo firmy KD WASTE, s.r.o.

Naše společnost, se sídlem v Berouně, nabízí uložení inertních – ekologicky nezávadných odpadů (odpadní štěrky a písky, škvára, pecní struska, licí formy a jádra, beton, cihly, tašky, směsi a oddělené frakce betonu, asfaltové směsi, zemina a kamení), ale také odvoz odpadu, třídění a drcení odpadu, výkopové i bourací práce a prodej kameniva různých frakcí. Skládku provozujeme na základě povolení Krajského úřadu č.j. 130956/2009/KUSK OŽP/CHr.

Společnost KD WASTE, s.r.o. vznikla v roce 1996 jako dceřiná společnost TRANSPORTSERVIS a.s., která se zabývá železniční dopravou a logistikou. V současné době spolupracujeme s její další dceřinou společností KD Trans s.r.o. a to především v oblasti silniční dopravy.

Jednatelé společnosti KD WASTE, s.r.o. jsou Ing. Klára Včeláková a Ing. Jiří Včelák. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45419.

Skládka inertního odpadu
Odvoz a uložení odpadu
Odvoz a uložení odpadu

Průzkum a zpracování analýzy rizik zájmového území na severozápadním okraji města Velký Šenov

Společnost KD WASTE, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 114, 266 01 Beroun – Centrum, IČO 250 52 209 bude realizovat v průběhu roků 2017 a 2018 projekt "Průzkum a zpracování analýzy rizik zájmového území na severozápadním okraji města Velký Šenov".

Základním cílem projektových prací je zmapovat potenciální zdroje znečištění horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a posoudit možná rizika pro zdraví obyvatelstva a okolní ekosystémy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Evropské strukturální a investiční fondy
KD WASTE, s.r.o. © 2011 | Developed by Kinet