Dispečink +420 606 065 137

Naše služby

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti zemních a bouracích prací. Zajišťujeme nakládku, odvoz a uložení zeminy, stavebního odpadu a dalších ekologicky nezávadných materiálů (viz Katalog odpadu). Uložený odpad následně drtíme, třídíme a zpracováváme pro jeho další využití.

Veškeré informace o uvedených službách vám poskytne jednatel společnosti KD WASTE, s.r.o. Ing. Jiří Včelák
na tel. čísle +420 602 218 908 nebo na e-mailu vcelak@kdwaste.cz.

Výkopové práce

Výkopové práce
 • přípravné a výkopové práce pro stavby rodinných domů
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény, jezírka, sklepy a další objekty
 • hloubení inženýrských sítí

Terénní úpravy

Terénní úpravy
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • zahrnovací práce
 • úpravy a vyrovnání komunikací s možností zavezení štěrky různých frakcí
 • těžba a odvoz zeminy

Bourací práce

Bourací práce
 • demolice celých objektů
 • bourání stěn, rozbíjení podlah a kamenných povrchů
 • odvozu stavebního odpadu a jeho uložení na skládku

Prodej kameniva

Prodej kameniva
 • prodej kameniva různých frakcí
 • zajištění dopravy na místo určení

Odvoz a uložení odpadu

Odvoz a uložení odpadu
 • odvoz inertního odpadu (škvára, pecní struska, beton, cihly, tašky, zemina, kamení...)
 • uložení odpadu na skládku

Drcení a třídění odpadu

Drcení a třídění odpadu
 • drcení stavebního odpadu a směsí (beton, tašky, cihly)
 • prosévání (třídění) materiálů do různých velikostí
KD WASTE, s.r.o. © 2011 | Developed by Kinet