Dispečink +420 606 065 137

Jak uložit odpad

Odvoz a uložení odpadu

Nabízíme uložení inertních – ekologicky nezávadných odpadů (odpadní štěrky a písky, škvára, pecní struska, licí formy a jádra, beton, cihly, tašky, směsi a oddělené frakce betonu, stavební suť, asfaltové směsi, zemina a kamení) na skládce odpadů Halda Jarov, v katastru obce Beroun, ve Středočeském kraji.

Seznam všech odpadů přijímaných na skládce SI-O Halda Jarov naleznete na stránce Katalog odpadu.

Dále vám můžeme nabídnout odvoz a uložení komunálního odpadu, včetně kompletní poradenské činnosti týkající se nakládání s odpady.

V případě, že potřebujete uložit odpad, prosím, kontaktujte jednatele společnosti KD WASTE, s.r.o. Ing. Jiřího Včeláka
na tel. čísle +420 602 218 908 nebo e-mailem vcelak@kdwaste.cz
.

Zajistíme za Vás:
  • veškerou administrativu spojenou s uložením odpadu
  • správnou definici a zařazení odpadu
  • vybereme vhodný způsob dopravy (přistavení kontejneru, naložení a odvoz odpadu)
Kontejner malý

Kontejner malý – 3,5 m3 (do 5 t)

Kontejner střední

Kontejner střední – 7,5 m3 (do 10 t)

Kontejner velký

Kontejner velký – 9 m3 (do 10 t)

KD WASTE, s.r.o. © 2011 | Developed by Kinet